Idee toevoegen

Op 12 oktober (2020) heeft een groep inwoners meegedacht over (nieuwe) activiteiten die in De Boerhoorn zouden kunnen plaatsvinden. De Boerhoorn heeft vooral nog ruimte voor dagactiviteiten.

Er werd door de meedenkers ook gedacht aan samenwerking met al bestaande gebruikers en toekomstige gebruikers en organisaties, waaronder de Wenning.

Het bestuur dat naar verwachting in het voorjaar van 2021 zal worden benoemd kan deze voorstellen en ideeën, die De Boerhoorn bruisend zullen maken, goed gebruiken.

Heeft u ook  ideeën voor (nieuwe) activiteiten en wellicht ook personen die de activiteiten kunnen leiden? Stuur ze door naar kwartiermaker1@gmx.com